Zpěvy Mantry

MANTRY - KDO ZPÍVÁ NEMYSLÍ ZLE

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které nesou určitý význam a především určitou zvukovou vibraci. Slovo mantra v překladu znamená mystický či posvátný text, magická formule nebo tajemství. Pochází ze sanskrtského kořene slova manas (manas – mysl, man – myslet) a tra (ochraňovat).
Jedná se tedy o nástroj ochraňující mysl. Zabraňuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní (nebo vůbec nějaké) představy, které by v budoucnu mohly přinést nežádoucí následky – neboť myšlenka (či vyřčené slovo) je energií, která má tendenci se zrealizovat. Mantry se neustále dokola opakují (nahlas nebo potichu v mysli), čímž se zvyšuje energie potřebná k uskutečnění toho, co daná mantra s sebou nese.

Texty písní, které zpíváme na našich hodinách

Pro zlepšení vztahů rodičů a dětí
GÓPALA GÓPALA DEVAKINÁNADA GÓPALA
DÉVAKINÁNÁDA GÓPALA DÉVAKINÁNADA GÓPALA

Pro vítězství lásky
ÓM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM

Óm mani padmé hum
ÓM MANI PADMÉ HÚM  (tibetsky: Óm mani peme hung)
Význam: Bůh je v mém srdci, Buď pozraven Bože v lotosu

Pro hezký vztah k matce
DŽAJA DŽAJA DÉVI MATA NÁMAHA

Om tare tam soha
OM TARE TAM SOHA, OM TARE TAM SOHA,
OM TARE, TAM SOHA OM TARE TAM-SOHA

Gate gate paragate
GATE GATE PARAGATE
PARASAMGATE BODHI SVAHA
(jde o závěrečnou mantru ze „sútry srdce“, která bývá denně recitována hlavně mnichy zenového buddhismu)
Význam: Kráčíme společně k dokonalosti procitnutí, osvícení a zdraví

Óm trajambakam jadžamahé
ÓM TRAJAMBAKAM JADŽÁMAHE
SUGHANDIM PUŠTI VÁRDANAM
URVÁ RUKAMIVA BANDHANAM
MRITJÓR MUKŠIJA MAMRITÁT
Význam: Zapomeňme pro tuto chvíli na vše pomíjivé okolo nás.Odložme své jméno, své vztahy, svou minulost i své sebevědomí. Zkusme se podívat jako kdybychom se dívali poprvé v životě.

Om šemala heja ho
OM ŠEMALA HEJA HO HEJA HEHA HEJA

Om tare tu tare tam soha
ÓM TARE TUTARE TURE SÓ HA
(oslava bohyně Táry z tibetského buddhismu)

Hari óm Šiva
HARI ÓM ŠIVA ÓM ŠIVA ÓM HARI ÓM
HARI ŠIVA ŠIVA HARI ÓM

Pro posílení zdraví
ÓM HAM HANUMATÉ NÁMAHÁ

Pro ochranu dětí před veškěrým zlem
AMBA AMBA DŽAI DŽAGADAMBA
DŽAI BHUWA-NEŠ-WARI DŽAI DŽAI MUKAMBA

Mantra pro tvořivost, prosperitu a bezpečí
SARASVATÍ, MAHALAKŠMÍ,
DURGA DEVÍ, NAMAHÁ

Óm maní padme húm
ÓM MANÍ PADMÉ HÚM ÓM
(Buddhistická mantra ve které se oslavuje nejsvatější a nejkrásnější lotosový klenot poklad v nás)

Džaja Šiva Šankara
DŽAJA ŠIVA ŠANKARA VOM VOM HARA HARA
HARA HARA HARA HARA VOM VOM HARA HARA
(Ať bůh Šiva zvítězí nad všemi iluzemi tohoto světa. Vom, Vom je zvuk tančícího Šivy)